اشک.......

چیزی نمیتونم بنویسم....زدم تو فاز مثبت و خوب بودن

اشکامو دارم خفه میکنم...میخندم، عمرن بذارم گزیه ام درآد
کِی میشه بریزه بیرون........نمیدونم

اما اون روز یقینن، روز افتضاحی خاهد بود..... 

/ 2 نظر / 15 بازدید
mona

سخته اما شدنی ... [گل]

ایمان

الان سال نود و دوئه. بیرون ریخت؟ الانم باز داری سعی میکنی با فاز مثبت به زندگی نگاه کنی؟