# پنجره

نورخفه....

نــــــــــــــــور نمیــــــــــخواهم...... پنــــــــــــــجره را خفه کـــــــــــــــــــــــــــــــن........... (دارم آهنگ again از آرکایو رو گوش میدم...داره خفه ام میکنه) ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید