نگاه کن....

نگاه کن....

هرجاکه بایستی...

قسمتی از این زمین پاک را از انوار الهی بی بهره میسازی...

نه فقط تو ای انسان...همه چیز اینگونه هست....

فقط زمین است که بر خودش سایه نمی افکند.

"راست گفت بنده خداوند بالامرتبه و بزرگ"

/ 0 نظر / 6 بازدید