نعره های کثیف...

با تک صدایی مرا به زندگی می آوری....

و نعره های کثیف آدمیزادی را می شکنی.........

پس به صوتهایت جان ببخش پرنده ی سیاه من........

بیا و درون جسمم خانه کن.....

/ 4 نظر / 7 بازدید
مالیخولیا

جسمی نمانده...

ایمان

سکوت نکن سکوت نکن سکوت نکن من به اندازه تمام پرهای تو سکوت کرده ام؛ پرنده ی سیاه من سکوت نکن

حسام

این خانه سیاه است.../