نورخفه....

نــــــــــــــــور نمیــــــــــخواهم......

پنــــــــــــــجره را خفه کـــــــــــــــــــــــــــــــن...........

(دارم آهنگ again از آرکایو رو گوش میدم...داره خفه ام میکنه)

/ 1 نظر / 23 بازدید
ardeshir

پس تو هم چراغ را خاموش کن .