از اینترنت استفاده کنید و در نیکوکاری سهیم باشید(محک)

هزینه درمان و داروی سه کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش محک برای دوسال از محل درآمد این سرویس پرداخت میگردد.

اینترنت هوشمند: ٩٠٩٢٣٠٣۵٠۵ 

تلفن موسسه محک   ٢٣۵۴٠

جهت آگاهی از راههای یاری به وبسایت موسسه محک مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 11 بازدید