مبهوت.......از آمدنم

در این عدم سرای وجود.........

که من ناوجود معلق را به درون خود می کشد........

و من همچنان گیج و خنگ از امدنم.....

مبهوت.........

پ ن: به اندازه بی اندازه ترین اندازه ها....گیجم.....

/ 1 نظر / 6 بازدید
رامین

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل معما نه نخوانی و نه من من به اینجا رسید م ، باید به دنبال علم رفت و عاشق انسان بود کلیات ما را سال هاست به بی راه بردتد . دوستم