بالا بیاور زندگی....

زندگی....

با توام....

خواهشا بالا بیاور مارا....

که درونت داریم هضم میشویم....

بالا بیاور تا دفعمان نکرده ای....

" و همچنان راست گفت بنده................"

/ 2 نظر / 21 بازدید
ایمان

زندگی.. با توام... خواهشا ما رو به سخره نگیر

پوریای

حتی اگر دفعمان هم کند که تمام بشود برود ! ما راضی هستیم! یا از اون ور، یا از این ور این اسید معده بد چیز مزخرفیست