سیفون...

باید سیفون مغزم را بکشم...

درونش گویا گندیده است...

اگر هم پشیمان شدم...

میروم به داخل فاضلاب...

و به دنبال افکارم میگردم....شاید که دوباره تو را پیدا کنم....

گند نوشت: اگه موشها ........بی خیال.

/ 4 نظر / 19 بازدید
فیلسوف تنها

خیلی قوی شروع کردی، ولی کاش پشیمونی رو نمی اوردی!! [خداحافظ]

##

جالبه هنوز هم همچین فضاهایی هست[سوال]