بی گناه غرق شدن......

آلت نکبتی ئه هستی را به درون خود میکشم و.............

افکارم را در این زمان سگی بارور.............

وبا دردی و خونی بس زیاد میزایم....که گویند سبب پاک شدن گناهان می شود........

و خود بی گناه را در این فواره ی خون غرق می کنم.........

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمی

میشه کمتر از این کلمات استفاده کنی میدونم میخوای عمق فاجعه رو بگی ولیییییییییی