فحاشی ئه یک عدم ناتمام...

مرا به فحاشی یک فاحشه که فحشی در دهان دارد ....هیچ

مرا به غلظت کوری پس از مرگ و حس عدم....هیچ

مرا به تمسخرسیاهی ام در میان سفیدی ها....هیچ

تمام این هیچ ها افعال جمله های من اند...جمله هایی ناتمام.

/ 3 نظر / 7 بازدید
ایمان

از ازدحام هیچ ها خسته ام

فرهاد

زیبا بود.آفرین.