گلهای وحشی قالی....

گل های قالی را وحشیانه میبینم....

صورتک های به وجود نیامده آنجایند...

به اندازه تمام بشریت....

وحشی نوشت: احتمالا منم یکی از اونام...همونی که هیچ وقت نمیتونی درست پیداش کنی...

/ 1 نظر / 5 بازدید