مطلبی درباره خدا(یکی که خیلی دوسش دارم اینو برام فرستاده)

خدایان زیردست شوریدند که هماره بیگاری برای خدایان بالا مرتبه را بر نمیتابیم

خدا( انکی )از گروه خدایان بالا مرتبه طرحی اندیشید....

خدای زیردست را سربریدند...خونش زمین رنگین کرد ....از گلش انسان بساختند

تا که دیگر نه خدایان زیردست بلکه انسانها برای خدایان بالامرتبه بیگاری کنند...em

/ 1 نظر / 11 بازدید
abadani

سلام جالبه واقعا که این روزها انسانها بر خدا خدای میکنند وبا کارهای خود تکبر چشم آنان را بسته