بونوئل...

علامت سوال هایم برعکس است...

مانند یادداشت های بونوئل...

/ 1 نظر / 5 بازدید
فیلسوف تنها

چه وجه تشابهی ... علامتهای سوال من هم بر عکس هستند!! اما نه مثل دست نوشته های بونوئل!! مثل قلاب های ماهیگیری ... که کمر بسته است به گرفتن رویای ماهی ها از دریا../.