وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

نورخفه....

نــــــــــــــــور نمیــــــــــخواهم...... پنــــــــــــــجره را خفه کـــــــــــــــــــــــــــــــن........... (دارم آهنگ again از آرکایو رو گوش میدم...داره خفه ام میکنه) ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
8 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
5 پست
نطفه
1 پست
درد
2 پست
جای_خالی
1 پست
پنجره
1 پست
نور
1 پست
فالش
1 پست
شب
1 پست
لباس
1 پست
زمان
1 پست
تضاد
1 پست
سیفون
1 پست
سگ_ها
1 پست
بونوئل
1 پست
وجود
1 پست
هیچ
2 پست
فکر_مرده
1 پست
دار_فانی
1 پست
گورستان
1 پست
سردرگم
1 پست
مبهوت
1 پست
خدا
1 پست
عذاب
1 پست
ساختار
1 پست
متحرک
1 پست
مردگان
1 پست
فاحشه
1 پست
سپید
1 پست
کلاغ
1 پست
سیاه
1 پست
خلا
1 پست
بیهودگی
1 پست
برف
1 پست
لامپ
1 پست
غیرت
1 پست
مردان
1 پست
روشن_فکر
1 پست
هضم
1 پست
دفع
1 پست
زمین
1 پست
قطره
1 پست
مغز
1 پست
سورئال
1 پست
موسیقی
1 پست
رنگ
1 پست
صدا
1 پست
اتوبوس
1 پست
هویت
1 پست
زهرخند
1 پست
فقر
1 پست
فلسفه
1 پست
دکارت
1 پست
هنر
1 پست
فرهنگیان
1 پست
سهمیه
1 پست