وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

شب...همین
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

شبی سرد

به روی لباس های زیر زنی

ماه میوزد

و زمزمه های شبانه ی خانه ها

تا امشب، صبح شود

هزاربار می میرم


 
comment افکارسیاه()