وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

تضاد دو زمان...
راست گفت : ساتیر - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٦ آبان ۱۳٩٠
 

امروز مردی دیدم...

شبیه مشروطه....

روزنامه ای به دست...

به تاریخ فردا....


 
comment افکارسیاه()