وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

مطلبی درباره خدا(یکی که خیلی دوسش دارم اینو برام فرستاده)
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳۸٩
 

خدایان زیردست شوریدند که هماره بیگاری برای خدایان بالا مرتبه را بر نمیتابیم

خدا( انکی )از گروه خدایان بالا مرتبه طرحی اندیشید....

خدای زیردست را سربریدند...خونش زمین رنگین کرد ....از گلش انسان بساختند

تا که دیگر نه خدایان زیردست بلکه انسانها برای خدایان بالامرتبه بیگاری کنند...em


 
comment افکارسیاه()