وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

دلشــــــــــــــــــــــوره.....
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱٧ آبان ۱۳٩۱
 

دلشوره ای ســـــــــــــــــــــــرد

ذوقـــــــــــــــِ انتهای گرمـــــــــــــــــــــــــــــــا...........


 
comment افکارسیاه()