وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

اشک.......
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
 

چیزی نمیتونم بنویسم....زدم تو فاز مثبت و خوب بودن

اشکامو دارم خفه میکنم...میخندم، عمرن بذارم گزیه ام درآد
کِی میشه بریزه بیرون........نمیدونم

اما اون روز یقینن، روز افتضاحی خاهد بود..... 


 
comment افکارسیاه()