وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

نطفه...
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
 

کـــــــــــــاش

یکــــــــــــــــــــــــــی مرا در نطفــــــــــــــه خفه میکرد..........


 
comment افکارسیاه()