وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

سیفون...
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٠
 

باید سیفون مغزم را بکشم...

درونش گویا گندیده است...

اگر هم پشیمان شدم...

میروم به داخل فاضلاب...

و به دنبال افکارم میگردم....شاید که دوباره تو را پیدا کنم....

گند نوشت: اگه موشها ........بی خیال.


 
comment افکارسیاه()