وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

بوی کافور...
راست گفت : ساتیر - ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۳ مهر ۱۳٩٠
 

و چیزی در حال خفه شدن است...

انگار که هوایی نباشد...

وچه آرام بوی کافور میدهم...


 
comment افکارسیاه()