وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

نکبت کده ی تکراری.......
راست گفت : ساتیر - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ تیر ۱۳٩٠
 

همه چی ساکن ئه....برگای درخت ازین کلاس نکبتی مرده به نظر میان...

همه چی تکراری ئه...موجوداتی مغزدار با جعبه هایی روبروشون....با حرفای تکراری...

همه چی دیر شده...استاد هنوز نیومده و مامنتظر....

و کاش به جای این همه از همه چیز مضحک....هیچ بود....

هیچی پر از سکوت و خلا....شاید که آرام میگرفتم....

همه چی نوشت: هیچ.


 
comment افکارسیاه()