وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

مبهوت.......از آمدنم
راست گفت : ساتیر - ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

در این عدم سرای وجود.........

که من ناوجود معلق را به درون خود می کشد........

و من همچنان گیج و خنگ از امدنم.....

مبهوت.........

پ ن: به اندازه بی اندازه ترین اندازه ها....گیجم.....


 
comment افکارسیاه()