وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

فحاشی ئه یک عدم ناتمام...
راست گفت : ساتیر - ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

مرا به فحاشی یک فاحشه که فحشی در دهان دارد ....هیچ

مرا به غلظت کوری پس از مرگ و حس عدم....هیچ

مرا به تمسخرسیاهی ام در میان سفیدی ها....هیچ

تمام این هیچ ها افعال جمله های من اند...جمله هایی ناتمام.


 
comment افکارسیاه()