وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

خدایا به عذابت می آیم........
راست گفت : ساتیر - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

و این روزها مردن چه خوب است.........

زندگی ام را میفروشم......

به هر بهایی که بخواهید....

به تک تومانی....نه.....به هیچ میفروشم....که زندگی هیچ است........

آن را بخر .......بگذار آرام گیرم........

میخواهم به دوزخ رویاهایم بروم.......

خدا را می بینم وبعد .........پایم را درون عذابش میگذارم......

عذاب آنجا از زندگی اینجا بهتر است.......


 
comment افکارسیاه()