وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

ساختار شکن......
راست گفت : ساتیر - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

من و تو هیچ دخلی بهم نداریم.....

تو ساختارگرایی.......

و من ساختار گریز......نمیگویم ساختار شکن.........

که نباید شکست.......

فقط گاهی باید دور شد.......


 
comment افکارسیاه()