وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

متحرکان مرده....
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
 

مردگان متحرک....

شاید هم متحرکان مرده........

همه این گونه شده اند......

روحشان در جسمشان دفن شده........

یقین دارم.....هنگام مردن هم روحشان را با خود به زیر خاک می برند....

پ ن: به این یکی کاملا یقین دارن و بعید میدانم به شک تبدیل شود.

پ ن: اگر هم نمی باورید...کافی ست تو خیابانها به مردم نگاه کنید.


 
comment افکارسیاه()