وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

عناوین مطالب وبلاگ "وجودی معلق در گورستان عدم"

» دلشــــــــــــــــــــــوره..... :: ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» اشک....... :: ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» نطفه... :: ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» جای خالی :: ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» نورخفه.... :: ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» زمان فالش :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شب...همین :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تضاد دو زمان... :: ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» سیفون... :: ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» سگ های مردار خور... :: ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» بوی کافور... :: ۳ مهر ۱۳٩٠
» بونوئل... :: ۳ مهر ۱۳٩٠
» این شبهای لعنتی... :: ۱ مهر ۱۳٩٠
» پایانی نیست... :: ۱ مهر ۱۳٩٠
» آزادی ئه وحشتناک :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» وجود ناوجوب اما عمیق.... :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» گلهای وحشی قالی.... :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» ساعت های بیزاری... :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» هیچ.... :: ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» فکر مرده ... :: ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» نکبت کده ی تکراری....... :: ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» تهی اما خیس..... :: ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» تهوع درختان........ :: ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» هوایی برای وجود ناوجوب... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دارٍ فانی........ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هیچ عریان...... :: ۸ فروردین ۱۳٩٠
» سردرگم گورستان.... :: ٢ فروردین ۱۳٩٠
» مبهوت.......از آمدنم :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» بی گناه غرق شدن...... :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» فحاشی ئه یک عدم ناتمام... :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» تکرار روزهای روزمرگی..... :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» نعره های کثیف... :: ۱ اسفند ۱۳۸٩
» خدایا تو از افکارم دوری....... :: ۱ اسفند ۱۳۸٩
» خدایا به عذابت می آیم........ :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» ساختار شکن...... :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» متحرکان مرده.... :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» دستانم فاحشه اند.... :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» کلاغ ها سیاه نیستند.... :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» کلاغ ها مرده اند......... :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» خلا... :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» زندگی نمیکنی....بیهودگی میکنی... :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» درد من.... :: ٢ بهمن ۱۳۸٩
» افکاربرفی... :: ٢٩ دی ۱۳۸٩
» روشن فکران غیرتی............ :: ٢۸ دی ۱۳۸٩
» بالا بیاور زندگی.... :: ٢٧ دی ۱۳۸٩
» نگاه کن.... :: ٢٧ دی ۱۳۸٩
» مغزمان سورئالیده است.... :: ٢٦ دی ۱۳۸٩
» رمانتی سیسم....صدای سکوت...و من :: ٢۱ دی ۱۳۸٩
» هایدگر و زمان و من.... :: ۱٤ دی ۱۳۸٩
» بی هویت؟؟؟؟ :: ۱٢ دی ۱۳۸٩
» فعلا... :: ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» هدف (کتاب زهرخند- دانیال پازوکی) :: ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» مطلبی درباره خدا(یکی که خیلی دوسش دارم اینو برام فرستاده) :: ۱ مهر ۱۳۸٩
» دکتر شریعتی....فقر :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» درباره دکارت یه چیزایی خوندم...خلاصه شو میگم :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» بچه های هنر همیشه تنهان :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٩