وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

زمان فالش
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

این زمانه فالش میزند

به تمام این نبودن ها قسم


 
comment افکارسیاه()

 
شب...همین
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

شبی سرد

به روی لباس های زیر زنی

ماه میوزد

و زمزمه های شبانه ی خانه ها

تا امشب، صبح شود

هزاربار می میرم


 
comment افکارسیاه()