وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

هوایی برای وجود ناوجوب...
راست گفت : ساتیر - ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

این هوا برای چیست؟؟؟؟؟؟

برای زنده بودن من؟؟؟؟؟

که شک دارم به وجودم....

که فقط یک حس معلق ام....

چیزی نامعلوم برای بودن چیز نامعلوم تر....

چه مضحک کده ایست روزگار.....


 
comment افکارسیاه()

 
دارٍ فانی........
راست گفت : ساتیر - ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

زندگی در این دار فانی ....

که اویخته ایم خود را و آویزانِ آویزان...........

از این افلاک..........

پ ن: همه در این دارفانی به سر میبرید....در این


 
comment افکارسیاه()