وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

هدف (کتاب زهرخند- دانیال پازوکی)
راست گفت : ساتیر - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳۸٩
 

هدف، تصور ما از رسیدن هست.

مضحک هست، چیزی که خود وجود ندارد یعنی رسیدن، ما نه تنها به آن اعتقاد داریم بلکه به تصور پندار گونه ای به آن، که همان هدف است نیز اعتقاد داریم.

رسیدن خود یک پندار است، پنداری که هیچگاه به آن نرسیدیم و مفلوکانه به آن اعتقاد داریم.

و حال هدف پنداری است نسبت به پنداری دیگر که رسیدن است.

ما انسان بی هدف را سردر گم میدانیم و حال خود این هدف که نداشتن آن به معنی سر در گمی است چیزی جز پندار یک پندار نیست.

مضحک است نداشتن تصوری از یک موقعیت ناممکن را به معنی سر در گمی میدانیم.(من عاشق نوشته های این کتابم--- توصیه میکنم حتما بخونین)


 
comment افکارسیاه()

 
مطلبی درباره خدا(یکی که خیلی دوسش دارم اینو برام فرستاده)
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳۸٩
 

خدایان زیردست شوریدند که هماره بیگاری برای خدایان بالا مرتبه را بر نمیتابیم

خدا( انکی )از گروه خدایان بالا مرتبه طرحی اندیشید....

خدای زیردست را سربریدند...خونش زمین رنگین کرد ....از گلش انسان بساختند

تا که دیگر نه خدایان زیردست بلکه انسانها برای خدایان بالامرتبه بیگاری کنند...em


 
comment افکارسیاه()