وجودی معلق در گورستان عدم

فلسفه و هنر معشوقه های من هستن

دلشــــــــــــــــــــــوره.....
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱٧ آبان ۱۳٩۱
 

دلشوره ای ســـــــــــــــــــــــرد

ذوقـــــــــــــــِ انتهای گرمـــــــــــــــــــــــــــــــا...........


 
comment افکارسیاه()

 
اشک.......
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
 

چیزی نمیتونم بنویسم....زدم تو فاز مثبت و خوب بودن

اشکامو دارم خفه میکنم...میخندم، عمرن بذارم گزیه ام درآد
کِی میشه بریزه بیرون........نمیدونم

اما اون روز یقینن، روز افتضاحی خاهد بود..... 


 
comment افکارسیاه()

 
نطفه...
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
 

کـــــــــــــاش

یکــــــــــــــــــــــــــی مرا در نطفــــــــــــــه خفه میکرد..........


 
comment افکارسیاه()

 
جای خالی
راست گفت : ساتیر - ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

جایـــــــــــــــــــی درد میکند....

از بس که خالـــــــــــــــــــــــــــــی ست...............


 
comment افکارسیاه()

 
نورخفه....
راست گفت : ساتیر - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

نــــــــــــــــور نمیــــــــــخواهم......

پنــــــــــــــجره را خفه کـــــــــــــــــــــــــــــــن...........

(دارم آهنگ again از آرکایو رو گوش میدم...داره خفه ام میکنه)


 
comment افکارسیاه()

 
زمان فالش
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

این زمانه فالش میزند

به تمام این نبودن ها قسم


 
comment افکارسیاه()

 
شب...همین
راست گفت : ساتیر - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

شبی سرد

به روی لباس های زیر زنی

ماه میوزد

و زمزمه های شبانه ی خانه ها

تا امشب، صبح شود

هزاربار می میرم


 
comment افکارسیاه()

 
تضاد دو زمان...
راست گفت : ساتیر - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٦ آبان ۱۳٩٠
 

امروز مردی دیدم...

شبیه مشروطه....

روزنامه ای به دست...

به تاریخ فردا....


 
comment افکارسیاه()